ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 35 : แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคโควิด19(12-05-64)

เนื่อหาโดยสรุป

1.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดแพร่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น และหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรคโควิด19
2.ผู้ที่เดินทางมาจาก 30 จังหวัดเสี่ยง ให้ทำการกักตัว 14 วัน นอกเหนือจาก(30จังหวัด)นั้น ให้ทำการเฝ้าระวังตัวเอง
3.กรณีเดินทางมา จ.แพร่ และพักโรงแรมให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

S35-phare-12-05-64.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »